ค้นหาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ  
วิธีจัดหา  
รายการ  
 

ผลการพิจารณา

1 ). เอกสารสอบราคา 11/2556 งานเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซม และสอบเทียบเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท สยามเมดิคอล จำกัด
2 ). ประกวดราคา 12/2556 งานจ้างปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาสารเภสัชรังสี ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ชั้น M จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
3 ). ศวม1091/2556 เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท โซวิค จำกัด

ข่าวประกาศ

1 ). ส.39/2560 เครื่องทำความเย็น (Chiller) พร้อมย้ายเครื่องตัวเก่า (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 24 กรกฎาคม 2560
2 ). ป.15/2560 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 21 กรกฎาคม 2560
3 ). ป.17/2560 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 7 รายการ (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 21 กรกฎาคม 2560
4 ). ป.12/2560 ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ของโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ส่วนต่อขยายบนพื้นที่ 17 ไร่ ชุดที่ 4 จำนวน 4 รายการ (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 20 กรกฎาคม 2560
5 ). ส.23/2560 เครื่องควบคุมการไหลเวียนสารละลายเข้าสู่หลอดเลือดดำโดยอัตโนมัติ (Infusion pump) (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 19 กรกฎาคม 2560
6 ). ป.09/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 19 กรกฎาคม 2560
7 ). ป.15/2560 เครื่องเอกซเรย์ตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดระนาบเดี่ยว (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 18 กรกฎาคม 2560
8 ). ป.14/2560 เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 18 กรกฎาคม 2560
9 ). ป.13/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ , เครื่องอัลตร้าซาวด์อวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 14 กรกฎาคม 2560
10 ). ส.37/2560 ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องวัดปริมาณรังสี 1 เครื่อง (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 11 กรกฎาคม 2560
11 ). ป.11/2560 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติม การให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (ประกวดราคา จ้างก่อสร้าง )
ประกาศเมื่อ 30 มิถุนายน 2560
12 ). ป.10/2560 ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 26 มิถุนายน 2560
13 ). เอกสารสอบราคา ส.25/2560 วัสดุเครื่องแต่งกาย (เจ้าหน้าที่) จำนวน 7 รายการ (เสื้อกาวน์) (สอบราคา วัสดุแต่งกาย )
ประกาศเมื่อ 19 มิถุนายน 2560
14 ). ส.28/2560 ขยายสอบราคา ตู้กรองน้ำดื่ม น้ำร้อน-น้ำเย็น (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ)
ประกาศเมื่อ 5 มิถุนายน 2560
15 ). ป.06/2560 ขยายกำหนดระยะเวลาจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 6 รายการ (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 5 มิถุนายน 2560
16 ). ส.18-1/2560 ขยายระยะเวลา สอบราคาซื้อเตียงตรวจไฟฟ้า (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 1 มิถุนายน 2560
17 ). ส.27/2560 จัดหาป้ายภายนอกโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ พร้อมติดตั้ง (สอบราคา จ้างเหมา )
ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2560
18 ). ส.01/2560 (CGI) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งภายในสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ)
ประกาศเมื่อ 25 พฤษภาคม 2560
19 ). ป.08/2560 กล้องจุลศัลยกรรมสำหรับผ่าตัดตา พร้อมชุดถ่ายภาพ จำนวน 1 ชุด (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 23 พฤษภาคม 2560
20 ). ส.26/2560 ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน (Emergency light) (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ)
ประกาศเมื่อ 15 พฤษภาคม 2560