ค้นหาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ  
วิธีจัดหา  
รายการ  
 

ผลการพิจารณา

1 ). เอกสารสอบราคา 11/2556 งานเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซม และสอบเทียบเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท สยามเมดิคอล จำกัด
2 ). ประกวดราคา 12/2556 งานจ้างปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาสารเภสัชรังสี ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ชั้น M จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
3 ). ศวม1091/2556 เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท โซวิค จำกัด

ข่าวประกาศ

1 ). 22/2560 งานจ้างออกแบบต่อเติมพื้นที่หน่วยผู้ป่วยนอก (OPD) ระหว่างอาคารโรงพยาบาลและอาคารหอพัก (สอบราคา )
ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2560
2 ). ป.05/2560 จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ ของคณะแทยศาสตร์และการสาธารณสุข สาขารังสีเทคนิค (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2560
3 ). ส.18/2559 เตียงตรวจไฟฟ้า (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 24 มีนาคม 2560
4 ). ส.16/2560 ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2560
5 ). ส.17/2560 งานจ้างเหมาบริการบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2560 (สอบราคา จ้างเหมา )
ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2560
6 ). ส.02/2560 งานจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่าย (ครั้งที่ 2) (สอบราคา จ้างเหมา )
ประกาศเมื่อ 10 มีนาคม 2560
7 ). ส.10/2560 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบป้องกันเครือข่ายไร้สายและระบบเครือข่ายไร้สาย (สอบราคา จ้างเหมา )
ประกาศเมื่อ 6 มีนาคม 2560
8 ). ส.08/2560 งานจ้างบำรุงรักษาระบบ Sever Virtualization (สอบราคา จ้างเหมา )
ประกาศเมื่อ 6 มีนาคม 2560
9 ). ส.14/2560 เครื่องผลิตน้ำคุณภาพสูง (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2560
10 ). ป.03/2560 ประกาศประกวดราคางานจ้างผู้รับเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน 18 เดือน (ประกวดราคา จ้างเหมา )
ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2560
11 ). ป.04/2560 ประกาศประกวดราคางานจ้างผู้รับเหมาบริการรักษาความสะอาด จำนวน 18 เดือน (ประกวดราคา จ้างเหมา )
ประกาศเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 2560
12 ). ส.05/2560 ขอขยายกำหนดการสอบราคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2560 (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
ประกาศเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2560
13 ). ส.07/2560 ขอขยายกำหนดการสอบราคาจัดหาวัสดุสำนักงาน ประจำปี 2560 (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน)
ประกาศเมื่อ 8 กุมภาพันธ์ 2560
14 ). ส.13/2560 สอบราคาซื้อเครื่องช๊อคเวฟ (shock Wave Diathemy) จำนวน 1 เครื่อง (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 26 มกราคม 2560
15 ). ส.12/2560 สอบราคาซื้อเครื่องเลเซอร์เพื่อลดปวด (laser) จำนวน 1 เครื่อง (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 26 มกราคม 2560
16 ). ส.09/2560 สอบราคาซื้อเตียงนอนสำหรับผู้ป่วยพร้อมที่นอน จำนวน 6 เตียง (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 24 มกราคม 2560
17 ). ส.11/2560 สอบราคาซื้อเครื่องบำบัดด้วยการเคลื่อนไหวพร้อมระบบลดการเกร็ง และBiofeedback (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2560
18 ). ส.04/2560 วัสดุงานบ้านงานครัว (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว )
ประกาศเมื่อ 17 มกราคม 2560
19 ). ประกาศ 0003 แอลกอฮอล์เจล (ตกลงราคา วัสดุยาและเวชภัณฑ์)
ประกาศเมื่อ 6 มกราคม 2560
20 ). ส.05/2560 สอบราคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล้กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2559