ค้นหาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ  
วิธีจัดหา  
รายการ  
 

ผลการพิจารณา

1 ). เอกสารสอบราคา 11/2556 งานเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซม และสอบเทียบเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท สยามเมดิคอล จำกัด
2 ). ประกวดราคา 12/2556 งานจ้างปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาสารเภสัชรังสี ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ชั้น M จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
3 ). ศวม1091/2556 เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท โซวิค จำกัด

ข่าวประกาศ

1 ). ป.83/2561 ซื้อก๊าซเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสารเภสัชรังสี จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่2) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 18 เมษายน 2561
2 ). ป.60/2561 เครื่องตัดจี้ด้วยไฟฟ้า LIGASURE (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 5 เมษายน 2561
3 ). ป.61/2561 เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติของเซลล์ (Muse cell Analyzer) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 30 มีนาคม 2561
4 ). ป.73/2561 ซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดภายในข้อขนาดเล็ก (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 29 มีนาคม 2561
5 ). ป.68/2561 เครื่องสแกนเส้นเลือด (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 27 มีนาคม 2561
6 ). ป.66/2561 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 26 มีนาคม 2561
7 ). ป.64/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ (หน่วยจักษุวิทยา) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 22 มีนาคม 2561
8 ). ป.78/2561 ประกวดราคาซื้อ เครื่องปั่นขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยหัวกรอกากเพชร (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 22 มีนาคม 2561
9 ). ป.76/2561 ประกาศประกวดราคาชุดด้ามปืนผ่าตัดและสว่านไฟฟ้าเจาะกระดูกขนาดกลางถึงขนาดเล็ก (ศัลยกรรมกระดูกและข้อ) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2561
10 ). ป.75/2561 ประกาศประกวดราคาซ์้อเครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจกรุ่น CENTURION (หน่วยจักษุวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2561
11 ). ป.74/2561 ประกาศประกวดราคาซื้อSet Unit ตรวจตาพร้อมกล้องตรวจตาแบบออกจอ (หน่วยจักษุวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2561
12 ). ป.77/2561 ประกาศประกวดราคาเครื่องตรวจสรีรวิทยาไฟฟ้าหัวใจ ชนิดสร้างภาพ 3 มิติ ในสนามแม่เหล็ก (CARTO) และเครื่องกำเนิดพลังงานความถี่วิทยุพร้อมปั๊มน้ำเกลือและชุดรีโมทควบคุม สำหรับการรักษาโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ (Smart Ablate TM System kits) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 20 มีนาคม 2561
13 ). ป.65/2561 O-18 enriched normalized water สำหรับการผลิตสารเภสัชรังสี F-18 (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2561
14 ). ป.54/2561 ซื้อเครื่องทำความสะอาดโดยใช้คลื่นความถี่สูง Ultrasonic (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2561
15 ). ป.62/2561 ก๊าซเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสารเภสัชรังสี จำนวน 6 รายการ (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 19 มีนาคม 2561
16 ). ป.72/2561 ประกวดราคาซื้อ อุปกรณ์พื้นฐานในห้องตรวจตา (หน่วยจักษุวิทยา) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 17 มีนาคม 2561
17 ). ป.69/2561 เครื่องมือผ่าตัด Cataract set (PHACO) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 16 มีนาคม 2561
18 ). ป.63/2561 ระบบแม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ โครงการวิจัยสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ครบวงจรในคนไทย (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2561
19 ). ป.56/2561 ระบบสารสนเทศโรงพยาบาลจุฬาภรณ์หลักส่วนหน้า (HIS Core Front Office) (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
ประกาศเมื่อ 13 มีนาคม 2561
20 ). ป.59/2561 เครื่องทดสอบและประเมินประสิทธิภาพหลอดเลือดแบบเคลื่อนที่ได้ (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 6 มีนาคม 2561