ค้นหาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ  
วิธีจัดหา  
รายการ  
 

ผลการพิจารณา

1 ). เอกสารสอบราคา 11/2556 งานเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซม และสอบเทียบเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท สยามเมดิคอล จำกัด
2 ). ประกวดราคา 12/2556 งานจ้างปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาสารเภสัชรังสี ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ชั้น M จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
3 ). ศวม1091/2556 เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท โซวิค จำกัด

ข่าวประกาศ

1 ). ส.11/2560 สอบราคาซื้อเครื่องบำบัดด้วยการเคลื่อนไหวพร้อมระบบลดการเกร็ง และBiofeedback (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 18 มกราคม 2560
2 ). ส.04/2560 วัสดุงานบ้านงานครัว (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว )
ประกาศเมื่อ 17 มกราคม 2560
3 ). ประกาศ 0003 แอลกอฮอล์เจล (ตกลงราคา วัสดุยาและเวชภัณฑ์)
ประกาศเมื่อ 6 มกราคม 2560
4 ). ส.05/2560 สอบราคาจัดหาวัสดุคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล้กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2560 (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2559
5 ). ส.07/2560 สอบราคาจัดหาวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2560 (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน)
ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2559
6 ). ส.06/2560 จัดซื้อเครื่องบริโภค ประจำปีงบประมาณ 2560 (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว )
ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2559
7 ). ส.02/2560 งานจ้างบำรุงรักษาเครือข่าย (สอบราคา จ้างเหมา )
ประกาศเมื่อ 27 ธันวาคม 2559
8 ). ป.01/2560 เช่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง (ประกวดราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
ประกาศเมื่อ 26 ธันวาคม 2559
9 ). ส.01/2560 จ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพห้อง Server Room (สอบราคา จ้างเหมา )
ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559
10 ). - การรับสมัครผู้ประกอบการบริการอาหารสำหรับผู้ป่วยและอาหารทั่วไป (ประกวดราคา เช่า )
ประกาศเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559
11 ). - การรับสมัครผู้ประกอบการร้านกาแฟสด (ประกวดราคา เช่า )
ประกาศเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559
12 ). ส.15/2559 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับองค์กร (Leased Line Internet) ประจำปีงบประมาณ 2560 (สอบราคา เช่า )
ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2559
13 ). ศวม 2249/2559 เช่ารถยนต์ส่วนกลางของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีพิเศษ (ตกลงราคา เช่า )
ประกาศเมื่อ 5 กันยายน 2559
14 ). ส.14/2559 เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลต (Microplate Reader) (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2559
15 ). ส.13/2559 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ดิจิตอล ความละเอียดสูง ไม่น้อยกว่า 6 ล้านพิกเซล (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2559
16 ). ส.12/2559 ขอขยายเวลากำหนดการสอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (MA UPS) (สอบราคา จ้างเหมา )
ประกาศเมื่อ 29 กรกฎาคม 2559
17 ). ส.12/2559 สอบราคาการจัดหา การบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (MA UPS) (สอบราคา จ้างเหมา )
ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2559
18 ). ส.11/2559 ตู้กรองน้ำดื่ม น้ำร้อน-น้ำเย็น ระบบ Reverse Osmosis และ Ultraviolet (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ)
ประกาศเมื่อ 6 มิถุนายน 2559
19 ). ส.06/2559 ขอขยายเวลารับและยื่นซอง กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 2 ตู้ (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2559
20 ). - ประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา งานจ้างถมดิน สร้างรั้วและกำแพงกันดินเพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักผู้ป่วยและญาติ (ประกวดราคา ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง )
ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558