ค้นหาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ  
วิธีจัดหา  
รายการ  
 

ผลการพิจารณา

1 ). เอกสารสอบราคา 11/2556 งานเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซม และสอบเทียบเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท สยามเมดิคอล จำกัด
2 ). ประกวดราคา 12/2556 งานจ้างปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาสารเภสัชรังสี ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ชั้น M จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
3 ). ศวม1091/2556 เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท โซวิค จำกัด

ข่าวประกาศ

1 ). ส.15/2559 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับองค์กร (Leased Line Internet) ประจำปีงบประมาณ 2560 (สอบราคา เช่า )
ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2559
2 ). ศวม 2249/2559 เช่ารถยนต์ส่วนกลางของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีพิเศษ (ตกลงราคา เช่า )
ประกาศเมื่อ 5 กันยายน 2559
3 ). ส.14/2559 เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลต (Microplate Reader) (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2559
4 ). ส.13/2559 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ดิจิตอล ความละเอียดสูง ไม่น้อยกว่า 6 ล้านพิกเซล (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2559
5 ). ส.12/2559 ขอขยายเวลากำหนดการสอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (MA UPS) (สอบราคา จ้างเหมา )
ประกาศเมื่อ 29 กรกฎาคม 2559
6 ). ส.12/2559 สอบราคาการจัดหา การบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (MA UPS) (สอบราคา จ้างเหมา )
ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2559
7 ). ส.11/2559 ตู้กรองน้ำดื่ม น้ำร้อน-น้ำเย็น ระบบ Reverse Osmosis และ Ultraviolet (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ)
ประกาศเมื่อ 6 มิถุนายน 2559
8 ). ส.06/2559 ขอขยายเวลารับและยื่นซอง กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 2 ตู้ (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2559
9 ). - ประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา งานจ้างถมดิน สร้างรั้วและกำแพงกันดินเพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักผู้ป่วยและญาติ (ประกวดราคา ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง )
ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558
10 ). ศวม 3160/2558 บริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ (ตกลงราคา จ้างเหมา )
ประกาศเมื่อ 23 กันยายน 2558
11 ). - แจ้งผลการประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (ประกวดราคา จ้างออกแบบ)
ประกาศเมื่อ 27 สิงหาคม 2558
12 ). ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกผลงาน จ้างออกแบบอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (ประกวดราคา จ้างออกแบบและควบคุมงาน )
ประกาศเมื่อ 8 กรกฎาคม 2558
13 ). ยกเลิกประกาศ เลขที่ 16/2558 จ้างออกแบบอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (ประกวดราคา จ้างออกแบบ)
ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2558
14 ). 1/2558 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ (สอบราคา จ้างเหมา )
ประกาศเมื่อ 28 มกราคม 2558
15 ). ศวมที่ 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน (ตกลงราคา วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน)
ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2557
16 ). ศวมที่ 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน (ตกลงราคา วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว )
ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2557
17 ). ศวม 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน (ตกลงราคา วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ)
ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2557
18 ). ศวม 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน (ตกลงราคา วัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง)
ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2557
19 ). ศวม 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน (ตกลงราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2557
20 ). ศวม 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน (ตกลงราคา วัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง)
ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2557