ค้นหาการจัดซื้อจัดจ้าง

เลขที่ประกาศ  
วิธีจัดหา  
รายการ  
 

ผลการพิจารณา

1 ). เอกสารสอบราคา 11/2556 งานเหมาบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ซ่อมแซม และสอบเทียบเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท สยามเมดิคอล จำกัด
2 ). ประกวดราคา 12/2556 งานจ้างปรับปรุงห้องวิจัยและพัฒนาสารเภสัชรังสี ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ ชั้น M จำนวน 1 งาน
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท วิทย์มงคล จำกัด
3 ). ศวม1091/2556 เครื่องวัดสัญญาณชีพอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด
ผู้ได้รับการคัดเลือก : บริษัท โซวิค จำกัด

ข่าวประกาศ

1 ). ส.01/2560 จ้างปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพห้อง Server Room (สอบราคา จ้างเหมา )
ประกาศเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2559
2 ). - การรับสมัครผู้ประกอบการบริการอาหารสำหรับผู้ป่วยและอาหารทั่วไป (ประกวดราคา เช่า )
ประกาศเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559
3 ). - การรับสมัครผู้ประกอบการร้านกาแฟสด (ประกวดราคา เช่า )
ประกาศเมื่อ 7 พฤศจิกายน 2559
4 ). ส.15/2559 เช่าใช้บริการอินเตอร์เน็ตสำหรับองค์กร (Leased Line Internet) ประจำปีงบประมาณ 2560 (สอบราคา เช่า )
ประกาศเมื่อ 20 กันยายน 2559
5 ). ศวม 2249/2559 เช่ารถยนต์ส่วนกลางของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยวิธีพิเศษ (ตกลงราคา เช่า )
ประกาศเมื่อ 5 กันยายน 2559
6 ). ส.14/2559 เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลต (Microplate Reader) (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 24 สิงหาคม 2559
7 ). ส.13/2559 เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับวินิจฉัยภาพเอกซเรย์ดิจิตอล ความละเอียดสูง ไม่น้อยกว่า 6 ล้านพิกเซล (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็คทรอนิกส์)
ประกาศเมื่อ 10 สิงหาคม 2559
8 ). ส.12/2559 ขอขยายเวลากำหนดการสอบราคาจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (MA UPS) (สอบราคา จ้างเหมา )
ประกาศเมื่อ 29 กรกฎาคม 2559
9 ). ส.12/2559 สอบราคาการจัดหา การบำรุงรักษาเครื่องสำรองไฟฟ้า (MA UPS) (สอบราคา จ้างเหมา )
ประกาศเมื่อ 24 มิถุนายน 2559
10 ). ส.11/2559 ตู้กรองน้ำดื่ม น้ำร้อน-น้ำเย็น ระบบ Reverse Osmosis และ Ultraviolet (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ)
ประกาศเมื่อ 6 มิถุนายน 2559
11 ). ส.06/2559 ขอขยายเวลารับและยื่นซอง กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ตู้แช่แข็งอุณหภูมิ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 2 ตู้ (สอบราคา วัสดุครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์)
ประกาศเมื่อ 11 เมษายน 2559
12 ). - ประกาศผลพิจารณาคุณสมบัติผู้เสนอราคา งานจ้างถมดิน สร้างรั้วและกำแพงกันดินเพื่อก่อสร้างอาคารบ้านพักผู้ป่วยและญาติ (ประกวดราคา ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง )
ประกาศเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2558
13 ). ศวม 3160/2558 บริการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ (ตกลงราคา จ้างเหมา )
ประกาศเมื่อ 23 กันยายน 2558
14 ). - แจ้งผลการประกวดราคาจ้างออกแบบอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (ประกวดราคา จ้างออกแบบ)
ประกาศเมื่อ 27 สิงหาคม 2558
15 ). ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกผลงาน จ้างออกแบบอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง ส่วนขยายเพิ่มเติมการให้บริการทางการแพทย์ ระยะที่ 1 โดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด (ประกวดราคา จ้างออกแบบและควบคุมงาน )
ประกาศเมื่อ 8 กรกฎาคม 2558
16 ). ยกเลิกประกาศ เลขที่ 16/2558 จ้างออกแบบอาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (ประกวดราคา จ้างออกแบบ)
ประกาศเมื่อ 28 พฤษภาคม 2558
17 ). 1/2558 จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคารศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ (สอบราคา จ้างเหมา )
ประกาศเมื่อ 28 มกราคม 2558
18 ). ศวมที่ 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน (ตกลงราคา วัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน)
ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2557
19 ). ศวมที่ 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน (ตกลงราคา วัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว )
ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2557
20 ). ศวม 3197 เรื่องการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยวิธีการโอนเงิน (ตกลงราคา วัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ)
ประกาศเมื่อ 15 ธันวาคม 2557